Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Έτος: Από έως

Θρησκεία και εμπόριο στη Λάρισα

Τίτλος Έκδοσης: The itinerary of Greece with a commentary on Pausanias and Strabo, and an account of the Monuments of Antiquity at present existing in that country compiled in the years MD CCCI: II:V:VI
Έτος Συγγραφής: 1810
Σελίδες: 271 – 2, 273
Έτος αναφοράς: 1810
Κείμενο:

[…] There are about 26 mosques. There is also an archbishop, who has a new church. The whole is under the government of a mullah, one of the dignitaries of the Mahometan religion. The archbishop’s house is the best lodging, and the mullah, on the sight of a firmahn, will order him to receive a traveler. The inhabitants seem bigotted and inhospitable. It is pretended that Larissa contains 20,000 souls.
[…]At Larissa camels are used for carrying merchandize, and caravans march thence as far as to the frontier of Hungary. In the plain cars are commonly used, and a Turkish coach, the boely of which is made of a sort of woolen cloth, can go as far as Thanmaco, towards the south.


Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Αρχείο Κειμένου
Ενημέρωση: 25-07-2017 10:51 - Μέγεθος: 803.79 KB


Συγγραφείς:


Πόλεις:


Ενότητες:

Επιστροφή