Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Έτος: Από έως

Η ενασχόληση των μουσουλμάνων της Λάρισας με τη γεωργία και το εμπόριο

Τίτλος Έκδοσης: Byzantion, tome LIII
Έτος Συγγραφής: 1983
Σελίδες: 142
Περίοδος αναφοράς:1454-1455
Κείμενο:

Les musulmans pratiquaient exceptionnellement l’ agriculture; ce type de travail était par contre essentiel pour la communauté chrétienne. Mais, en partant des revenus fiscaux, et il est possible de déterminer quel type d’ activité dominait la vie économique de Yeñišehir. En considérant que le total des revenus fiscaux – à l’ exception de l’ ispenğe (1.795 aspres = 50 florins) – est de 41.741 aspres (1.159 florins), que les droits en rapport avec la production agraire et vinicole et les taxes sur les moulins totalisent pour les deux communautés 5.241 aspres (145,58 florins) et celles prélevées sur l’ activité commerciale 36.500 aspres (1.014 florins), cela signifie qu’ avec un pourcentage de 86,24 % l’ activité commerciale primait à Yeñišehir. De plus, il est certain qu’ une bonne partie de cette dernière était aux mains des musulmans, qui y pratiquaient l’ artisanat et le commerce.


Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Αρχείο Κειμένου
Ενημέρωση: 25-07-2017 10:51 - Μέγεθος: 803.76 KB


Συγγραφείς:


Πόλεις:


Ενότητες:

Επιστροφή