Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Έτος: Από έως

Οι αγροτικές ασχολίες των χριστιανών και των μουσουλμάνων στη Λάρισα

Τίτλος Έκδοσης: Byzantion, tome LIII
Έτος Συγγραφής: 1983
Σελίδες: 140 – 141
Περίοδος αναφοράς:1454-1455
Κείμενο:

Pour la ville de Yeñišehir, le recenseur marque pour chaque communauté les droits versés sur leurs activités, ce qui permet l’ étude séparée des structures économiques des deux groupes ethniques. Le qist-i bazār, l’ ihtisāb et les amendes prélevées annuellement à Yeñišehir (Larissa) étaient d’ un montant de 36.500 aspres (1.014 florins). Les calculs montrent que pour les 367 foyers musulmans, les impôts versés sur les divers articles s’ élevaient à 5,47 aspres par maison et que, pour 83 foyers chrétiens, leur montant était de 38,91 aspres par unité fiscale. Il est manifeste que la population chrétienne ne s’ adonnait qu’ à la mise en valeur de la terre, alors que cette activité était mineure pour les citadins musulmans. De même, il est clair que la vinification de la récolte des vignobles était pratiquement le propre des citadins chrétiens de Yeñišehir. La dîme sur le vin était de 20,18 aspres par foyer chrétien (1.675 aspres = 83 feux = 20,18 aspres) et de seulement 1,96 par foyer musulman (720 aspres = 367 feux = 1,96). On remarquera que la culture du coton et l’ apiculture n’ étaient guère pratiquées par les chrétiens.

TABLEAU 12. – Yeñišehir
Dîmes sur les prod. de la terre, sur les moulins et les ruches

Musulmans
Blé 648 / 32,22 %
Coton 50 / 2,48 %
Moulins 50 / 2,48 %
Orge 360 / 17,90 %
Ruches 183 / 9,09 %
Vin 720 / 35,80 %
Aspres 2.011

Chrétiens
Blé 960 / 29,72 %
Moulins 35 / 1,08 %
Orge 250 / 7,73 %
Vesce 310 / 9,60 %
Vin 1.675 / 51,85 %
Aspres 3.230Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Αρχείο Κειμένου
Ενημέρωση: 25-07-2017 10:50 - Μέγεθος: 809.49 KB


Συγγραφείς:


Πόλεις:


Ενότητες:

Επιστροφή