Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Έτος: Από έως

Η χριστιανική και οι μουσουλμανικές συνοικίες της Λάρισας

Τίτλος Έκδοσης: Byzantion, tome LIII
Έτος Συγγραφής: 1983
Σελίδες: 122 – 123
Περίοδος αναφοράς:1454-1455
Κείμενο:

Yeñišehir (Larissa) comprenait en 1454/55 onze quartiers turcs occupés par 355 foyers et 12 veuves. Les chrétiens habitaient un seul quartier constitué de 66 maisons et de 17 veuves. Les feux chrétiens ne formaient que 18,44 % de la ville; le pourcentage tombe à 12,15 % si l’ on fait le calcul par nombre d’ individus et non par maisons. Les quartiers musulmans portaient les noms suivants: quartier de la mosquée, du hatib Hōğa, de Sāti, de Tekeli imām, de Kirišği Hağği, de Bedreddīn Hōğa, des corroyeurs, de Hōğa Ibrāhīm, du fils du re’is, des forgerons et de Yegānoġlu. Pour chaque quartier la liste des noms débute soit avec celui de l’ imām, du hātib, du faqih ou celui du hōğa et celui du quartier chrétien par celui du Pāpās Yōrgi. Le recenseur inscrit les métiers pratiqués par les citadins turcs.


Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Αρχείο Κειμένου
Ενημέρωση: 25-07-2017 10:47 - Μέγεθος: 803.88 KB


Συγγραφείς:


Πόλεις:


Ενότητες:

Επιστροφή