Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Έτος: Από έως

Η σπουδαιότητα της Λάρισας στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας

Τίτλος Έκδοσης: Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie et dans plusieurs autres parties de l’Empire othoman pendant les années 1798, 1799, 1800 et 1801, II
Έτος Συγγραφής: 1805
Σελίδες: 52
Περίοδος αναφοράς:1798-1801
Κείμενο:

On peut considérer Larisa comme une des villes les plus importantes de l' empire othoman, tant à cause de sa situation et de l' étendue de son commerce, que de sa population, qui est de plus de vingt mille habitants.


Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Αρχείο Κειμένου
Ενημέρωση: 25-07-2017 10:44 - Μέγεθος: 803.46 KB


Συγγραφείς:


Πόλεις:


Ενότητες:

Επιστροφή