Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Έτος: Από έως

Brown Edward

Εθνικότητα: Άγγλος

Βιογραφικό:

Α highly regarded doctor, who served as Physician-in-Ordinary to Charles II and was later appointed president of the Royal College of Physicians. He was a keen and observant traveller, whose account of his journeys "in some remote parts of Europe", written in a clear and lively style, conveys to the reader his own insatiable interest in the countries he visited. The plate displayed here shows the wells and underground houses of a region of what is now Serbia and which then formed part of the Ottoman Empire.Σχετικά κείμενα:

Επιστροφή